Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Kvalitet

Vår inriktning är att ge våra uppdragsgivare lite mer och få utmaningar i det vi gör. Våra jobb ska kännetecknas av att vara mer krävande och avancerade än de en traditionell smidesverkstad utför. För att lyckas på en konkurrensutsatt marknad måste vi alltid ge lite mer för att möta eller ännu hellre överträffa kundens krav och förväntningar.

För att klara dessa utmaningar måste vi ständigt förfina våra inre processer och låta de saker som går fel bli nyttiga lärdomar.

Miljö

Uddevalla Industritjänst vill verka och växa på lång sikt. Att göra detta utan att tänka på vår miljö är kortsiktigt. Det innebär att vi med jämna mellanrum inventerar de miljöaspekter som vår produktion kräver.

Vår ambition är att minska vår miljöpåverkan, och våra mål är därför att minska mängden avfall till deponi, sänka vår elförbrukning och att minska antalet kemikalier på företaget.

Arbetsmiljö

Inget arbete är så viktigt att säkerheten kommer i andra hand. Med det mottot som ledstjärna strävar Uddevalla Industritjänst att skapa en arbetsplats fri från olyckor. Vi är fast övertygade om att olyckor kan förebyggas och förhindras, därför har vi hög prioritet på användning av personlig skyddsutrustning.

Generellt gäller att vi alltid beaktar våra intressenters krav.