Referenser

Referenser

Sandinge Bogsering & Sjötransport

Arbetet består av reparationer av framförallt pråmar och båtar. Det kan vara allt från att byta delar av skott till byte av bordläggningsplåtar men även landarbete förekommer. Naturligtvis gör vi även mekaniska jobb ombord. Ofta har jobben klassning efteråt.

Sandinge

Uddevalla Kraft

Reparations- och underhållsarbete men även nytillverkning av utrustning som ska sättas in i något av deras kraftverk. Här förekommer allt från mekaniskt montage till plåt- och svetsarbeten.

Uddevalla Kraft

Uddevalla Hamn

Sjösäkring och bortbränning av säkrad last är vår huvudsakliga sysselsättning här. Det har även förekommit att vi hjälpt båtar med reparationer.

Uddevalla Hamn

ABB Ludvika

Modifiering av kopplingsöron till förlängningsbalkar för järnvägsvagnar . Balkarna vägde 20 ton styck och det krävdes full dokumentation .

abb-ludvika-bild1

Kynningsrud

Reparation /ombyggnad och nytillverkning av utrustning i deras stora betongfabrik .

kynningsrud

Dematek

Nytillverkning av delar som ingår i deras sortiment av traverser och lyftutrustning. Montage och reparationer på plats.

dematek

GYRO

Förtillverkning av 100 ton stål i Uddevalla . Slutmontering på plats i Drammen . Ihop svetsning av 4 stycken pråmar som blev en gigantisk flytande fest arena med plats för flera tusen besökare . Slutkund var DNV som firade 150 år .